prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski – Ginekologia i Uroginekologia | CKR Konstancin, Warszawa, Zielonka
Czego szukasz?
  Konstancin-Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14 - 22 703 06 66
  Warszawa, ul. Majdańska 12 - 500 005 079
  Warszawa, ul. Wolność 3A lok. D - 500 005 073
  Zielonka, ul. Jagiellońska 6/40 - 691 251 549

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski

  • Position :
    Specjalista Ginekolog-Położnik
    Przyjmuje tylko w Konstancinie

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski posiada specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z zakresu ginekologii onkologicznej. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 1994 roku na Akademii Medycznej w Warszawie. W 2006 roku, na tejże Akademii, uzyskał tytuł doktora habilitowanego n. med. Tytuł profesorski otrzymał w 2018 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobył podczas stażu w Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu, a także zagranicznych staży we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. Pracował w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Prowadził zajęcia z zakresu położnictwa i ginekologii w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 dla Położnych w Warszawie.

Pełni funkcję Ordynatora na Oddziale Ginekologii Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W ramach praktyki lekarskiej zajmuje się operacyjnym leczeniem mięśniaków macicy, nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów rodnych. Wykonuje plastykę krocza oraz pochwy, stosując przy tym taśmy i siatki syntetyczne, a także techniki elektrostymulacyjne. Ponadto zajmuje się prowadzeniem ciąży fizjologicznych i patologicznych.

Posiada certyfikat USG wydany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji medycznych z zakresu położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej.

Kursy i staże:

  • Staż w Szpitalu Kolejowym, Międzylesie.
  • Staż w Instytucie Ginekologii i Położnictwa na Uniwersytecie w Padwie, Włochy.
  • Staż na Uniwersytecie w Perugii, Włochy.
  • Staż na Uniwersytecie w Lizbonie, Portugalia.
  • Certyfikat USG wydany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Przyjmuje w: