Męska terapia – Ginekologia i Uroginekologia | CKR Konstancin, Warszawa, Zielonka
Czego szukasz?
  Konstancin-Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14 - 22 703 06 66
  Warszawa, ul. Majdańska 12 - 500 005 079
  Warszawa, ul. Wolność 3A lok. D - 500 005 073
  Zielonka, ul. Jagiellońska 6/40 - 691 251 549

Męska terapia

Problem nietrzymania moczu występuje u 1-39% mężczyzn w zależności od wieku, niemniej dwa razy rzadziej, niż u kobiet. Wynika to przede wszystkim z różnic anatomicznych w budowie kobiet i mężczyzn. Nietrzymanie moczu u mężczyzn bardzo często występuje po zabiegach prostatektomii lub operacji usunięcia gruczolaka stercza.

Rak gruczołu krokowego (prostaty, stercza) to drugi, co do częstości występowania guz złośliwy wśród mężczyzn, który wykazuje tendencję wzrostową w krajach wysoko rozwiniętych. Zajmuje 5-te miejsce wśród zachorowań na nowotwory na świecie. Oprócz czynników genetycznych rozwojowi choroby sprzyjają; siedzący tryb życia, dieta bogata w tłuszcz i pokarmy wysoko przetworzone, stres itp.

W zaawansowanym raku prostaty mogą wystąpić takie objawy jak:

 • częstomocz z odczuciem zalegania po mikcji (oddawanie moczu),
 • dysfunkcyjne mikcje (cienki strumień, strumień przerywany, mikcja z wysiłkiem), ból lub pieczenie podczas mikcji, mocz lub sperma podbarwiona krwią,
 • bóle o typie rwy kulszowej lub kości (w stadium przerzutowym).

Prostatektomia jest operacją ratującą życie, ale powikłania, jakie pojawiają się po zabiegu, znacznie obniżają jego jakość. Konieczna jest zatem rehabilitacja, by pacjent jak najszybciej powrócił do sprawności.

Najczęstszym powikłaniem są zaburzenia erekcji i nietrzymanie moczu.

Rehabilitacja urologiczna to trening trzymania moczu. Trening trzymania moczu to:

 • ćwiczenie zależnej od woli części mięśnia zwieracza cewki moczowej,
 • wspomaganie niezależnych od woli części systemu zwieraczowego,
 • ćwiczenie mięśni przepony miednicy,
 • poprawa pojemności pęcherza,
 • regulacja liczby i odstępów czasowych wizyt w toalecie.

 

Rehabilitacja urologiczna – fizjoterapeuta wykorzystuje różne metody terapeutyczne:

 • ćwiczenia mięśni dna miednicy
 • techniki biofeedback
 • techniki mięśniowo-powięziowe
 • ćwiczenia stabilizujące tułów i miednicę
 • ćwiczenia mięśni brzucha
 • reedukację postawy ciała
 • po prostatekomii terapię blizny

Skontaktuj się z nami:

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie w formularzu kontaktowym przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu bieżącej obsługi klienta/pacjenta, związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o. o.
  Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:
  - że podanie danych jest dobrowolne,
  - o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  - prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  - prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  - uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji Administratora z formy komunikacji poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.ckr.pl lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celu przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
  - Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  - Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”

  Męska terapia

  Porada urologiczna
  180
  Ćwiczenia urologiczne (30 min.)
  150
  pakiet ćwiczeń (5 x 30 min.)
  650